©  F. de Jong

Zielswerk

Frederike de Jong

Filosofisch consult

Leef jij in verbinding met je eigen kern en in contact met je bestemming, dan weet je wat het is om gelukkig te zijn.
Soms zie je het allemaal niet meer helder en heb je behoefte aan iemand die je vragen stelt waardoor je eigen blinde vlekken duidelijk worden. Soms heb je een steuntje in de rug nodig om bepaalde stappen, die moed vergen, te zetten. Soms is het de mind-set die je de dingen somber doet inschatten, terwijl dezelfde situatie je ook vreugdevol kan stemmen. Een filosofisch consult brengt je weer in verbinding met je innerlijke kompas, waardoor je weer weet wat je te doen hebt en daar de moed toe hebt.


Een filosofisch consult van anderhalf uur kost 120 euro. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste afspraken die je met jezelf maakt over de mail toegestuurd.