©  F. de Jong

Zielswerk

Frederike de Jong

Links


Voor meer informatie over de trainingen Ethische gespreksvoering die ik geef zie https://ethischegespreksvoering.nl/.


Mijn driejarige opleiding tot transpersoonlijke regressietherapeut heb ik gevolgd bij Tasso, het opleidingsinstituut van Hans ten Dam.

Hans is grondlegger van de reïncarnatietherapie in Nederland.


De NVRT (de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten) is een  organisatie van transpersoonlijke / regressie- en reïncarnatietherapeuten waarbij ik aangesloten ben.


De website www.zielsregressie.nl is de officiële website van zielsregressietherapeuten.


Ik maak deel uit van een intervisiegroep van transpersoonlijke - en regressie- en reïncarnatietherapeuten. We spreken tweemaandelijks actuele beroepskwesties door en houden elkaar scherp.


Ik ben aangesloten bij de VFP, de Vereniging voor Filosofische Praktijk.


In november 2012 is mijn boek De wijsheid van Sophia verschenen. Het gaat over de ‘terugkeer’ van het vrouwelijke in religie en filosofie, in de maatschappij en in onszelf. In maart 2013 is Ik schenk je een vrucht van de boom van leven verschenen. Het gaat over de dynamiek van de vrouwelijke waarheid.

www.vruchtvandeboomvanleven.nl


In 2010 is een herdruk van mijn boek verschenen: Gouden tips voor een goed gewicht. Het is een zelfhulpboek voor mensen met een eetprobleem of eetstoornis. www.goudentipsvooreengoedgewicht.nl.