©  F. de Jong

Zielswerk

Frederike de Jong

Hoe gaat het in zijn werk?


(Deze beschrijving geldt voor regressietherapie, niet voor een filosofisch consult.)


Na een (meestal) kort voorgesprek neem je plaats op een ligbank. Eigenlijk ben je dan al in een lichte trance. Dat komt doordat je over je problemen hebt gesproken en je focus hebt bepaald. Wat jij vervolgens als cliënt hoeft te doen, is het volgen van de instructies die ik je als therapeute geef. Soms vraagt dit even oefening. Als je eenmaal hebt ervaren wat het is om je intuïties te volgen, gaat dat steeds makkelijker. Het probleem wijst je vanzelf waar je voor de oplossing ervan heen mag gaan.


Problemen hebben verschillende oorzaken. Vaak liggen de oorzaken in de jeugd. Als dat zo is, dan doen we innerlijk-kind werk. Soms ligt de oorzaak in een vorig leven. Dan gaan we daarnaar terug. Problemen kunnen ook gemengde oorzaken hebben. Dan werken we de problemen op meerdere  niveaus door.


Soms is het probleem niet van jezelf, maar heb je het van een ander overgenomen. Vaak is dat van iemand van wie je houdt. Dan heb je dat (vaak min of meer onbewust) gedaan om de ander te helpen . Of om andere redenen, bijvoorbeeld omdat je afhankelijk van de zorg van diegene was (als kind) en je bang was dat diegene anders niet voor jou zou kunnen zorgen.


Het kan ook zijn dat er (met het gewone oog niet zichtbare) banden tussen jou en andere mensen lopen. Ooit waren die banden misschien zinvol (zoals dat het geval is in een relatie tussen geliefden), maar op den duur kunnen ze als storend worden ervaren, bijvoorbeeld als de relatie over is. Als het niet vanzelf gaat, kan het nodig zijn  om de banden op liefdevolle wijze los te maken, zodat beiden hun eigen weg kunnen vervolgen. Soms los van elkaar (bijvoorbeeld wanneer de relatie over is), soms op een andere manier (bijvoorbeeld tussen ouder en kind).


Het kan zijn dat een kind of een volwassene (eventueel in een vorig leven) zodanig is getraumatiseerd dat hij of zij zich van zijn eigen licht heeft afgesplitst. Het opnieuw verbinden met het eigen innerlijke licht is een heilzame ervaring.


Een sessie regressietherapie van ongeveer twee uur kost 120 euro. Loopt de sessie uit, dan kost het per tien minuten 10 euro meer, tot een maximum van 150 euro per sessie. Uitloop komt weinig voor en alleen in overleg.


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT). Steeds meer ziektekostenverzekeringen betalen (een deel van) de kosten. Informeer daarnaar bij je eigen ziektekostenverzekering.